Ljekarnička jedinica Vodice

[x]

Pravim izborom samoliječenje može se spriječiti da se razviju neke bolesti ili pomoći da se druge bržr izliječe. Trajno se stručno usavršavamo, razvijamo i proširujemo znanje, vještine i stajališta kako bi osigurali stalnu spremnost i sposobnost kao stručnjaka.

Ljekarnička jedinica Šibenik

mag.pharm. Sanja Kodžoman
voditelj ljekarne

farm.tehničar Valentina Rameša
farm.tehničar Zorica Mijatović
farm.tehničar Antonija Đerek

Stjepana Radića 7
Tel.022 212061 / Fax.022 200013
e-mail:ljekarna.sibenik@gmail.com

Ljekarnička jedinica Vodice

mag. pharm. Martina Matas
voditelj ljekarne

mag.pharm. Marina Baranović Petković
farm.tehničar Mario Bačić
farm.tehničar Marija Franić
farm.tehničar Irena Tabula

Bribirskih knezova 18A
Tel.022 444569 / Fax.022 444593
e-mail:ljekarna.vodice@gmail.com