O nama

Od osnutka 1995. godine svakodnevno se trudimo da ljekarnička usluga i sudjelovanje u skrbi u središtu koje je bolesnik, bude djelotvorna i sigurna.

Osim ljekovima vršimo i opskrbu:
- homeopatskim proizvodima
- dodacima prehrani i dijetetskim namirnicama
- kozmetičkim proizvodima
- ortopedskim pomagalima

Ljekarnička ustanova Marina Baranović

Ljekarničku skrb provodimo kroz djelatnost:
- savjetovanja u vezi propisivanja, pravilne primjene ljekova, medicinskim, homeopatskim i dijetetskim proizvodima s ciljem promicanja zdravlja i postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka
- savjetovanje o samoliječenju i zdravstveno prosvijećivanje pučanstva

Ljekarnička jedinica Šibenik

mag.pharm. Sanja Kodžoman
voditelj ljekarne

mag.pharm. Tonkica Škugor
farm.tehničar Valentina Rameša
farm.tehničar Zorica Mijatović
farm.tehničar Antonija Đerek

Ljekarnička jedinica Vodice

mag.pharm. Martina Matas
voditelj ljekarne

mag.pharm. Marina Baranović Petković
farm.tehničar Mario Bačić
farm.tehničar Marija Franić
farm.tehničar Irena Tabula